Blog Image

Osminkat

Om bloggen

Osminkat fokuserar på puckon, människor vi tvingas möta varje dag.

Undrens tid är inte förbi

Miljö Posted on 2011-12-13 09:11:31

Kanada drar sig ur Kyotoavtal
Kanada drar sig som första land formellt ur Kyotoprotokollet. Det tillkännagav miljöminister Peter Kent på måndagen. På det nyligen avslutade klimatmötet i Durban sade han att det var ett misstag av Kanada att ansluta sig till avtalet om utsläppsmål för växthusgaser, främst koldioxid.

Det finns hopp
Jag har tidigare tagit upp frågan om växthusgaser och dess påstådda bidrag till varierande temperaturförändringar vi ser över tiden. Människan kan inte
och har inte bidragit till den nuvareade temperaturhöjningen. På samma sätt som vid varningen om en kommande istid 1974 så låg människan inte bakom den dåvarande temperatursänkningen. Den som inte köper de av FN sponsrade forskarrapporter, dvs cirkelbevisföring, och är intresserad av seriös forskning i ämnet får gärna skicka ett mail till mig. Älgen är ett miljösvin

Miljö Posted on 2008-05-11 19:39:39

Älgen är ett miljösvin
Skogens konung rapar och fiser så mycket metangas att det omräknat motsvarar 2.1 ton utsläpp av CO² per älg och år.

Som en jämförelse kan du köra 1 300 mil med bil per älg och år. Först då har det passerat lika mycket växthusgas genom avgasröret på bilen, som det gör genom för och akter på en genomsnittlig älg. Norska forskning.no har räknat ut att du får resa 36 gånger med flyg mellan Oslo-Trondheim för att nå älgens utsläppsnivå.

– Skjut en älg och skaffa dig en flygkvot, säger älgforskaren och älgjägaren Reidar Andersen vid NTNU, som nu har givit ut en bok om älgens liv.

Gris är inte svin i detta sammanhang
Bakterier i idisslande djurs magar gör att de släpper ut stora mängder av den förmodat skadliga växthusgasen metan. Bakterierna bryter ned växtfibrerna som idisslarna äter. Kor är också en källa till utsläpp, medan gris och kyckling är mer klimatvänliga arter.

Metangas, som den från älg och ko, har en påverkan på växthuseffekten som är 21 gånger större än CO². Men de verkligt stora mängderna utsläpp av metan befarar forskarna först och främst kommer från tundran när marken kring älvarna börjar tina upp.

Inspiration och fritt redigerat efter artikel i Verdens Gang, 2007.08.21Klimatförändringar?

Miljö Posted on 2008-05-07 19:50:16

Fan, nu blir jag upprörd. Klimatförändringarna hotar kosta ekonomin 51 000 000 000 000 (femtioen tusen miljarder kronor) år 2050 kan man läsa i SVD med braskande rubriker.

Och vad är då botemedlet? Jo, vi ska släppa ut mindre andelar växthusgaser i atmosfären. Intressant lösning. Låt oss då studera de sk växthusgaserna. Till dessa hör: freoner, koldioxid, kväeoxid, metan, vattenånga och ozon. Den största delen av växthuseffektens ökning beror på de höga utsläppen av koldioxid. Jag ber dig käre läsare att fästa din uppmärksamhet på den sista meningen. Jaq kan också passa på att tillägga att forskarna inte kan peka på orsaken till ökningen av koldioxid. Man har gjort en ”edjucated guess”.

Växthuseffekten förresten. Är det någon som vet vad växthuseffekten är? Frågar jag 100 personer säger 99 av dem att den är skapad av människan och att den måste bort. Suck. Då tar vi och förklarar det i termer så att alla kan hänga med.

Växthuseffekt eller drivhuseffekt kallas fenomenet att långvågig strålning hindras från att lämna en planets atmosfär på grund av så kallade växthusgaser, vilket i jordens fall bidrar till att hålla planetens temperatur på en beboelig nivå.

Gasernas växthuseffekt beror på att de släpper igenom solljus, vilket värmer upp mark och vatten. Den värmen kan sedan inte stråla ut i rymden igen som infraröd strålning eftersom växthusgaserna delvis absorberar den. Effekten blir att jordens temperatur stiger till dess att en ny jämviktstemperatur uppnås. Om det inte skulle finnas någon växthuseffekt på vår jord så skulle temperaturen sjunka med cirka 30 °. Oceanerna skulle frysa till is och vi skulle frysa arslet av oss.

Nåväl. Det finns 0.04 % koldioxid i atmosfären. Människan bidrar med 3 % av denna mängd, eller om man så vill 0.0012 % av den totala mängden koldioxid. Låt oss anta att vi kan minska utsläppen med 10 % (av 3%). Människan skulle då stå för 2.7 % av utsläppen, isf 3 %. Då kommer vi ner på den häpnadsväckande nivån av 0.00108 %. Nu förstår till och med den mest illitterata grundskoleeleven att människan således inte är problemet. Om det nu är ett problem?

Men för alla del, vi kan ta metan. Metan är inget roligt att släppa ut i atmosfären. Var kommer då metan ifrån? Metanet kommer från utsläpp av metan från ansamlingar av metan på havsbotten, från manteln i jordens innandöme genom lervulkaner, utvinning från fossila bränslen (främst i kolgruvor), djurs och människors matsmältningsprocess (främst boskap), produktion av bakterier i risfält, anaerob nedbrytning av organiskt material och industriella källor.

Jordbruk runt om i världen producerar ca 60 % av det metan som släpps ut i atmosfären. Jaha, var ska människan dra ner på här då? Ska vi anklaga människan för att bedriva jordbruk, t ex föda upp idisslande boskap och odla risfält? Övriga idisslande djur som människan inte har kontroll över kan vi inte göra något åt. De får herrelöst gå omkring och fisa ut metan på stäppen och savannerna. Vilket för övrigt människan också gör – fiser alltså.

Vi kan fortsätta med de andra växthusgaserna men det ser likadant ut där.
Människan är inte boven här heller. Om man inte ser människans blotta existens som ett problem. Då är nog lösningen kollektiv avlivning på frivillig basis den enda lösningen.

Men hur är det med istiderna då? Har inte människan påverkat dem? Så sent som 1974 presenterade tidskriften Time en artikeln ”Another Ice Age?”. Några decennier senare påstås vi gå mot en ”Tropisk period”. Människan har naturligtvis inte orsakat någon istid. Det tror möjligen Sveriges minst påläste, miljöminister Andreas Carlgren. Men han har i och för sig inte träffat rätt någon gång.

Orsaken till att en istid inträffar är variationer i styrka i de solstrålar som träffar jorden och som när de gäller kortare kalla perioder beror på antalet sol fläckar. Det krävs dock mer än ökad solfläcksaktivitet för att en längre istid skall uppträda och den främsta orsaken är variationer i jordaxelns lutning (pendlar 2.5 °), något som inträffar med jämna mellanrum.

Under de senaste 1,8 miljoner åren har sex istider inträffat. Ska bli intressant att se hur vi ska råda bot på problemet med förändringen av solfläckar och förhindra variationer i jordaxelns lutning. Men det kanske miljöpartiet har en elegant lösning på? Höjd bensinskatt är ett gammal beprövat knep som kanske kan dammas av igen och användas som patentlösning?

Kort sagt, människan kan inte påverka naturens gång. Däremot kommer naturen att fortsätta påverka människans gång. Det är bara att gilla läget. Jag tycker att om man ställs inför ett klimatproblem är det minsta man kan begära att man skaffar sig tillräcklig kunskap om systemens ordning innan man börjar föreslå lösningar. Nu springer alla politiker omkring som hönor med avhuggna huvuden och föreslår än den ena och än den andra radikala lösningen. Lösningar som inte ens skrapar på ytan på det problem de ännu inte förstått innebörden av.

”The discoveries of changes in the sun’s heat and the southward advance of glaciers in recent years have given rise to conjectures of the possible advent of a new ice age.”
September 19, 1923

”Gaffers who claim that winters were harder when they were boys are quite right… weather men have no doubt that the world at least for the time being is growing warmer”
January 2, 1939

”Climatological Cassandras are becoming increasingly apprehensive, for the weather aberrations they are studying may be the harbinger of another ice age.”
June 24, 1974

”[S]cientists no longer doubt that global warming is happening, and almost nobody questions the fact that humans are at least partly responsible”
April 9, 2001

Won’t we ever learn? How many time do we need to hear “The sky is falling, the sky is fallling! Go back in histyory. How many times has mother earth seen climate changes that changed the course of our universe? Don’t hold your breath more to come.
John F. Brunner MD

Överfört från egen äldre blogg · 2006-10-30 @ 20:33