Blog Image

Osminkat

Om bloggen

Osminkat fokuserar på puckon, människor vi tvingas möta varje dag.

Olika falla ödets lotter

Samhälle Posted on 2012-02-19 23:07:57

Den svårt sjuka och nedkylda patienten fick i en halvtimme ligga i akutbilens bagagelucka medan personalen jobbade för att hålla personen vid liv.

Nu slår personalen larm om konsekvensen av att inte ha någon ambulans i Åsele.

– Jag har jobbat på ambulansen i snart 20 år, och många år på en riktig akutbil, men jag har aldrig sett något liknande förutom på tv i krigszoner i Mellanöstern, säger ambulanssjuksköterskan Ulrich Wisniewski i Dorotea.

För att den svårt sjuka patienten inte skulle frysa medan de väntade på ambulansen var personalen tvungna att lyfta in patienten i bagage-utrymmet på den nya akutbilen. För att kunna hjälpa patienten var de tvungna att ha dörrarna öppna.

– Jag vägrar att kalla den akutbil. Det är en vanlig personbil bemannad med en sjuksköterska, säger Ulrich Wisniewski.Åsele kommuns stolthet, en Golf Combi Maxifuel, till en kostnad av 149 00 kronor.I Italien, med Europas sämsta ekonomi, har man bestämt sig för att förnya
polisens bilpark med ett par Lamborghini Gallardo LP560-4 price till det facila priset av 1 500 000 kronor/st.

Olika falla ödets lotter.Svininfluensan

Samhälle Posted on 2011-10-21 22:59:13

Under 2009 bombarderades svenska folket av propaganda för vaccination mot svininfluensa. Enligt WHO stod världen inför en pandemi och
Socialstyrelsen och Läkemedelsverket var inte sena att haka på.

En del drog öronen åt sig. Propagandan stod inte i proportion till de förväntade besvären. En fråga som dök upp tidigt var vilken roll Socialstyrelsen och Läkemedelsverket egentligen spelade. Frälsa Sverige från H1N1 eller gå i WHO ledband?

Det som till slut fick de klentrogna att reagera var den debatt som fördes i icke mainstream fora. Fora dit läkare och virusspecialister anslöt sig och där vanliga svensson fick den kunskap de behövde för att själva fatta beslutet om vaccination eller inte. Man hade vid det här laget svårt att lita på Läkemedelsverket och Socialstyrelsen.

Biverkningar från Pandermix

Vanliga biverkningar efter vaccination var bland annat smärta, rodnad,  svullnad eller lokal förhårdnad vid injektionsstället, huvudvärk, trötthet, feber, muskelvärk och ledvärk.

I vaccinet fanns två ämnen som kan sägas vara direkt skadliga. Skvalen och kvicksilver.

Skvalen i H1N1-vaccinet ger obotliga sjukdomar

Det svininfluensavaccin som Sverige köpt in från GlaxoSmithKline, Pandemrix, innehöll en adjuvans för att ge ett kraftigare  immunförsvarsrespons. I denna ingår skvalen (10,69 mg) vilket är kopplat till en 7 ggr högre risk för narkolepsi, andra ämnen som ingår för samma syfte är DL-α-tokoferol (11,86 milligram) och polysorbat 80 (4,86 milligram).

Resultatet av studier av skvalen inkluderar förlamning i andningsorganen som orsakar att offret kvävs, vilket är ett symptom av Guillain-Barrés (GBS).

Kvinnliga amerikanska soldater som fick mjältbrandsvaccin med skvalen råddes att inte bli gravida under 18 månader på grund av havandeskapsproblem och fosterskador.

En amerikansk soldat som injicerades med mjältbrandsvaccin med skvalen
uttrycker sig så här: ”Jag skulle hellre vilja bli skjuten med en kula ifrån en AK 47 än att få denna injektion”, ”De är kriminella, det var värre än att bli våldtagen, jag blev förrådd.” Scott Miller, Call To Arms movie, Betraying our Heroes, Gulf War Syndrome Anthrax Vaccine.

Farorna med skvalen har varit kända sedan 1956, då Dr Jules Freund,  skaparen av denna oljeadjuvant, varnade för att djur som injiceras utvecklar obotliga sjukdomar som allergisk aspermatogenesis (spermieproduktionen upphör), experimental allergic encephalomyelitis (djurs version av multipel skleros, MS), neurit (inflammation i nerver som kan leda till förlamning) samt andra allvarliga autoimmuna sjukdomar.

Skvalen (MF 59) lades till i mjältbrandsvaccinet som användes under Operation Ökenstorm, Gulfkriget 1991. Vaccinet åsamkade tiotusentals amerikanska soldater neurologiska skador (Gulf War Illness). Betraying our Heroes, Gulf War Syndrome – Anthrax Vaccine

Skvalen (MF 59) enzym är inte godkänd för användning i livsmedel, men tydligen är det helt OK att använda i H1N1-vaccinet.

Swine Flu’s vaccine’s devastating ingredient – Squalene

Kvicksilver i influensavaccin – Svininfluensa

Vaccinet som ska användes i Sverige vid massvaccineringarna innehöll
kvicksilver. Detta trots att ämnet är förbjudet i landet sedan första
juni 2009.

I en studie på primater som publicerats i Environmental Health
Perspectives (EHP), och var utförd av flera ledande forskare fann man att Tiomersal (som innehåller ca 50% etylkvicksilver) är mer skadligt för hjärnan än metylkvicksilver (MeHg).

Studien visade på att etylkvicksilver är mer skadligt eftersom det passerar blod–hjärnbarriären i snabbare takt än metylkvicksilver (den form av kvicksilver som förekommer i fisk). Väl inne i hjärnan omvandlas etylkvicksilver till oorganiskt kvicksilver, som är en mycket giftig form av kvicksilver som har en mycket lång biologisk halveringstid.

Studien kom fram till slutsatsen att den oorganiska kvicksilverkoncentrationen i hjärnan är upp till 700% så stor hos de Tiomersal-exponerade primaterna, jämfört med den grupp som fått metylkvicksilver.

Vaccin mot svininfluensa

Sverige beställde 18 miljoner doser vaccin mot den nya influensan A(H1N1), två doser till var invånare. Kostnaden var överraskade hög – 65 kr per dos.
Ett vanligt influensavaccin kostar 35 kr per dos. Den prisökningen kom som en kalldusch. Summan slutade på 1,3 miljarder kronor.

Läkemedelsföretagens höga prissättning kritiserades. Det var svårt att se anledningen till att vaccin mot svininfluensa skulle vara mycket dyrare än andra influensavaccin då företagen redan har de anläggningar som krävs för produktion. Det varr uppenbart att vaccinbolagen tjänade mycket pengar på detta. Känslan var också att det var väldigt stora särintressen som styrde i bakgrunden.

Jonas Vikman är informationschef på läkemedelsföretaget Glaxo Smithkline som tillverkar och säljer vaccinet Pandermix. Vikman berättade för Svenska Dagbladet att han inte tyckte att priset var högt. Det här är en extremt svår order menade Jonas Vikman. Att på kort sikt tillverka en sådan stor mängd vaccin kostar pengar. En sådan här världsomfattande pandemi har vi faktiskt inte haft på över 40 år.

Där ljuger dock Vikman. Asiaten drabbade Sverige 1957. Influensan spred sig som en pandemi över hela världen och räknas till en av de tre stora pandemierna under 1900-talet. Sjukdomen orsakades av influensa A-virus, en virustyp som också orsakatde spanska sjukan. Efter Asiaten kom Hongkong-influensan, en pandemi som härjade 1968 och pågick till 1970. Enligt många erkända virologer är detta den mest troliga basen till ett kommande pandologiskt virus. Antalet döda i världen beräknades till en miljon som ska ställas i relation till antalet döda i Spanska sjukan där man misstänker att ca 100 miljoner människor avled.

Jag hade gärna velat se att man hade granskat dels varför WHO utlyste en pandemivarning, vilket naturligtvis är en varning med stora konsekvenser och som innebär oerhört stora samhällskostnader. Jag hade också gärna velat se varför svenska staten ingick ett avtal med ett privat läkemedelsbolag. Dessutom hade jag velat se varför myndigheterna fattade beslutet att alla skulle vaccinera sig i Sverige, vilket var en vaccinationsstrategi som skilde sig från många andra länder.

Jag vill också veta varför inte vaccinet stoppades för barn. En studie visar på ett orsakssamband mellan vaccinet Pandemrix och sjukdomen narkolepsi. Siffran över barn och unga i Sverige som misstänks ha blivit sjuka efter vaccineringen är nu uppe i 95 fall. Vaccinet stoppades för barn 25 Mars 2011. I Finland stoppades vaccinet för barn redan sommaren 2010! Sammanlagt har lite över 4,700 biverkningsrapporter, varav 27 gäller personer som avlidit pga biverkningarna, kommit in till myndigheterna som gäller Pandemrix.

Statisitk svininfluensa
* kvardröjande.

Som jämförelse: 2900 personer dog av svininfluensan 2009 i EU-området vilket kan jämföras med 40,000 under en vanlig influnsasäsong.

Några betraktelser

Man vill få oss att tro att ett vaccin mot svininfluensan togs fram efter att svininfluensan blev känd i april 2009. När man tittar på tidslinjen däremot så ser man att den första pantentansökan för vaccinet gjordes redan 2005. Den sista gjordes under slutet av 2007. Detta har planerats länge. Ett motvaccin kan (naturligtvis) inte skapas mot ett virus man ännu inte upptäckt, såvida man inte har skapat viruset själv!

WHO
(Världshälso-organisationen) definierade ordet ”influensapandemi” enligt följande år 2003: ”En influensapandemi uppstår när ett nytt influensavirus dyker upp som människor saknar immunitet emot, vilket resulterar i samtidiga epidemier med ett mycket stort antal döda och sjuka”. I maj 2009 ändrades definitionen så att allting efter: ”saknar immunitet emot” är helt borttaget. Nu kan WHO fritt använda ordet pandemi (även) när det gäller även helt vanlig säsongsinfluensa. Pandemin, kan då pågå godtyckligt länge tills WHO anser att man kan flagga av risken för pandemi. Vilka som påverkar WHO överlåter jag åt läsaren att räkna ut.

Tillverkningen av vaccin ”rusades” fram. Vaccinet har aldrig testats på människor. Om folk påstår att det har testats betyder det tt de nämner de som hittills vaccinerat sig. Om svininfluensavaccin skadar dig är
läkemedelsföretagen inte ansvariga. Den amerikanska regeringen har
beviljat läkemedelsföretag fullständig immunitet mot vaccinprodukter och
skadeståndsansvar. Tack vare generell immunitet har läkemedelsföretag
inget incitament att göra säkra vacciner eftersom de bara får betalt för
kvantitet, inte säkerhet (kvalitet).

Sverige har skrivit på ett avtal med WHO om att de när som helst kan beordra Sverige och 140 andra länder att tvångsvaccinera befolkningen om WHO önskar detta. Individen förlorar sin valfrihet helt och hållet och Sverige tvingas då att, med våld om så behövs, vaccinera alla medborgare.

Varför och vad innehåller det vaccinet? Hur stor dödlighet kan man räkna med? Om det är genocide man är ute efter är detta ett enkelt sätt att uppnå det önskade resultatet.

Länkskafferi

Varför man INTE ska vaccinera sig

Finlands tidigare hälsominister Rauni Kilde

Svininfluensan är inte den stora faran – det är vaccinet

Läkare återkallar vaccinet mot svininfluensan efter att ha läst bipacksedeln

Reklamfilmer från 1976 för att få folk att vaccinera sig mot svininfluensan

CBS 60 Minutes dokumentär om vaccinets allvarliga biverkningar 1976 Del 1 av 2

CBS 60 Minutes dokumentär om vaccinets allvarliga biverkningar 1976 Del 2 av 2Barn dödar barn

Samhälle Posted on 2011-10-20 09:22:43

Redan när nyheten kablades ut att en fyraårig pojke hittats död strax invid en lekplats anade jag att ett eller flera barn låg bakom pojkens död.

Det som gör mig riktigt jävla förbannad är när jag läser om en pappa som bevittnat hur lek övergått i våld och sett hur ett gäng jagat den livrädde pojken in i skogen utan att pappan reagerat. Pappan har tidigare observerat att det varit bråkigt på lekplatsen. Ändå anande han ingen oråd. Vad gör han istället för att ingripa? Han tar sitt barn och går hem. Till och med hans eget barn uppfattde faran och ville gå efter barnen. Det ville inte pappan. Jag föraktar pappan. Hur kan en vuxen vara så passiv? Jävla idiot. Här är en bild på det intelligensbefriade puckot.Kollektiv dumhet borde klassas som psykisk störning

Samhälle Posted on 2008-05-07 20:12:53

De som ansvarar för Louises öde genom sina beslut verkar famla i ett kompakt intellektuellt mörker med total avsaknad av empati och känsla för mänskliga värden. Dessvärre tycks det nte finnas andra samhällsinstanser, varken på lokal nivå eller på riksplanet, som kan gripa in och avstyra beslut fattade av begåvningsreserven i Vetlanda.

Kommunalpolitiker och tjänstemän på socialtjänsten i Vetlanda faller väl inom epitetet: ”Levande negation av alla mänskliga kvaliteter.” Varför detta ärende är kvalificerad galenskap förstår man till fullo när man läser vad pappan själv säger om vårdnadsfrågan: ”Jag har aldrig i helvete bett att få behålla vårdnaden om Louise.”

Det vore intressant att veta vad som händer i huvudet på de styrande när de läser hans kommentar. Risken är förstås att de inte förstår vad pappan menar.

Delar av kommentar tagen från annan blogg, skriven av Burr 38 Hägersten och varligt men bestämt omarbetad av eder förträfflige. 

Ursprungligen skrivet på annan blogg · 2008-apr-01 @ 11:15Debattprogram

Samhälle Posted on 2008-05-07 20:05:38

Jag såg att Stina (någonting) skulle få förtroendet att leda ett debattprogram i SVT. Med detta följer givetvis ett stort ansvar. Detta har hon (Stina) tydligen inte helt greppat.

Att  komma på tanken att låta den till våldtäkt dömde lille kåte Chilenaren komma till tals ensisidigt utan att låta den han våldtagit närvara i programmet visar på total avsaknad av moral och empati.

För att rädda situationen och få lite balans på det här med våldtäkt skulle en mamma till ett tidigare våldtäktsoffer få delta per telefon. Hur jävla klumpigt vaggad får man vara som programledare?

När bilden av sin egen föträfflighet skymmer sikten mot verkligheten är det hög tid för eftertanke.

Ursprungligen skrivet på annan blogg · 2008-feb-22 @ 21:19Knivhögg rektor – fick sex år i finkan

Samhälle Posted on 2008-05-07 20:03:18

I den alltid tillförlitliga informationskällan Aftonbladet kan man läsa om en 22-årig man vilken knivhögg en rektor i lungan, huvudet och vänster arm för några månader sedan. Nu har domen fallit – sex års fängelse. Advokaten: Min klient är bedrövad. Bedrövad? Vad trodde importerade 22-åringen att han skulle få? En påse popcorn och biobiljetter till hela familjen?

Ursprungligen skrivet på annan blogg · 2008-01-28 @ 17:10Gudomligt

Samhälle Posted on 2008-05-07 19:14:41

Nu är de på gång i Knutby igen. Man har utfört en bluffviggsel i församligen och därmed har det lyckliga paret kunna blåsa staten, dvs du och jag och alla andra skattebetalare, på stålar. Men det är helt okej enligt en ”känd från TV” Knutbypastor. Guds kärlek är nämligen större än guds lag.

Gudomligt!

Ursprungligen skrivet på annan blogg · 2005-maj-03 @ 12:17