Kanada drar sig ur Kyotoavtal
Kanada drar sig som första land formellt ur Kyotoprotokollet. Det tillkännagav miljöminister Peter Kent på måndagen. På det nyligen avslutade klimatmötet i Durban sade han att det var ett misstag av Kanada att ansluta sig till avtalet om utsläppsmål för växthusgaser, främst koldioxid.

Det finns hopp
Jag har tidigare tagit upp frågan om växthusgaser och dess påstådda bidrag till varierande temperaturförändringar vi ser över tiden. Människan kan inte
och har inte bidragit till den nuvareade temperaturhöjningen. På samma sätt som vid varningen om en kommande istid 1974 så låg människan inte bakom den dåvarande temperatursänkningen. Den som inte köper de av FN sponsrade forskarrapporter, dvs cirkelbevisföring, och är intresserad av seriös forskning i ämnet får gärna skicka ett mail till mig.