Att Aftonbladet ständigt strävar efter att toppa bottenlistan när det gäller all media har de nu lyckats med konstycket att till och med kravla sig ner under bottenslammet.
Bilden talar sitt tydliga språk.