På KEA:s lack i Tranås försökte självmordsbombaren Taimour Abdulwahab köpa ingredienser till sin bomb förra tisdagen.
– Det känns olustigt, säger Christer Åhlén på KEA:s.

Ja, det känns verkligen olustigt att Christer Åhlén inte såg att det var en kulturberikare från MENA (Middle East Northern Africa), dvs en muslim.

Det känns ännu mer olustigt att Christer Åhlén inte förstod att om man aldrig sålt aluminiumpulver någon gång förut och att alumiumpulver i stort sett bara används vid bomtillverkning. Hade han haft lite vett i skallen hade han ringt polisen på en gång.

Låt oss titta på vad man kan åstadkomma med alumiumpulver. Man kan skapa i huvudsak två bomber. Dessa hör till de kraftigaste bomber man kan tillverka själv.

Exempel 1 :
Aluminiumpulver tillsammans med Hydrazin och Aluminiumnitrat bildar ett av två av världens kraftigaste sprängmedel. Hydrazin är starkt cancerframkallande och dess egenskaper som raketbränsle har därför varit begränsat.

Exempel 2 :
Astrolit G och dess synteserade (genom tillförsel av Aluminiumpulver) form Astrolit A utvecklades på sextiotalet inom raketbränsleforskningen och dess sprängverkan sägs vara den högsta näst atomvapen.

Som jämförelse kan nämnas detonationshastigheten :
TNT detonerar med en hastighet av 6900 m/s.
Nitroglycerin detonerar med en hastighet av 7700 m/s.
Astrolit A detonerar med en hastighet av 7800 m/s.
Astrolit G detonerar med en hastighet av 8600 m/s.

Även om Astrolit A har en lägre detonationshastighet än Astrolit G genom tillförseln av Aluminiumpulver ökar ändå dess effekt på grund av tätheten.

Astrolit har egenskapen att det kan detonera fyra dagar efter att man strött ut det på marken, även om det regnat under tiden.

Det var inte en direkt en hemkemist som var ute och letade ingredienser till någon nyårsraket.

Källa för bombtillverkning : Ericas tillhåll

Ingredienserna är inte svåra att få tag på för en vanlig Svensson.


På bilden ser vi den som kunnat stoppa självmordbombaren och självmordbombaren själv.