Självmordbombaren som dog på Bryggargatan sprängde sig själv till döds. Han bar
sex sammankopplade rörbomber men bara en exploderade. Vidare hade en
ryggsäck full med spikar och möjligen ett sprängämne. Hur ryggsäcken skulle utlösas och sprängas är oklart.

Enligt vittnen
på plats ska mannen ha ropat något på arabiska innan en av bomberna detonerade. På platsen hittade man ytterligare fem rörbomber som tros ha
varit seriekopplade. Troligen råkade han av misstag smälla av bomben för tidigt. Nu kommer han ju inte till himlen – puckot.

Den rörbomben som detonerade gjorde ringa skada men dödade självmordsbombaren.

Mannen har betett sig en smula klantigt och förefaller vara en novis när det gäller att aptera och detonera rörbomber.

1. Om det är rätt som det
påstås att bomberna var seriekopplade och han använt en tråd som värms
upp för att antända en liten krutblandning som detonerar bomberna kommer
endast en av bomben att detonera. Det beror på att det är tekniskt svårt att få alla bomberna att detonera samtidigt. En bättre effekt uppnås med riktiga sprängkapslar.

3. Om han använt sin egen
mobil med sitt vanliga SIM-kort är sannolikheten rätt stor att någon
råkar ringa när som helst varvid bomben/bomberna detonerar för tidigt.

3.
En rörbomb bör slipas av utmed ena långsidan så att röret blir tunnare
varmed man får en riktad sprängverkan, vanligtvis från kroppen mot de
tilltänkta målen. Han dör iofs ändå.


På bilden ser vi resterna av vad som en gång varit en självmordsbombare.